Kerhot ja kurssit

Kuva: MLL

Tervetuloa mukaan MLL Munkkiniemen kerhoihin

Tanssijumppa

Lasten tanssijumppa on tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille. Tunneilla liikutaan luovasti omaa liikeilmaisua ja tanssitekniikkaa kehittäen ikäkaudelle sopivassa muodossa. Leikin, improvisaation, luovien harjoitteiden ja valmiiden liikesarjojen kautta lapset opettelevat oman kehon tuntemusta ja hallintaa, tilan hahmottamista, koordinaatiota, ryhmässä toimimista sekä musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeeseen. Tanssimisen ilo ja riemu, sekä yhdessä ryhmänä toimiminen ovat tunneilla pääosassa. Lapset osallistuvat tunneille ilman huoltajaa.

Syyskauden 2021 tanssit järjestetään torstai-iltaisin Munkkiniemen ala-asteella (Tietokuja 1) 9.9.–25.11.2021. Opettajana toimii Sanni-Marja Mikkonen.

Syyskauden 2021 ryhmät:

Ryhmä 1 to klo 17.00–17.35 (3–4-vuotiaat)

Ryhmä 2 to klo 17.40–18.15 (3–4-vuotiaat)

Ryhmä 3 to klo 18.20–18.55 (5–6-vuotiaat)

Syyskauden 2021 tanssijumpan hinta on 90 euroa. MLL Munkkiniemen jäsenet saavat kaikkien kerhojen maksuista 10%:n jäsenalennuksen. Saat jäsenhinnan –10% perushinnasta, kun käytät alennuskoodia JASEN10 ja ilmoitat jäsennumerosi. Jäsenalennusta käyttäneiden jäsenyys tarkistetaan. Jäseneksi voit liittyä täällä.

Samaan kerhoon osallistuva sisarus saa –20 % sisarusalennuksen, mikäli huoltaja on MLL Munkkiniemen jäsen, tai –10 % sisarusalennuksen, mikäli huoltaja ei ole MLL Munkkiniemen jäsen. Sisarusalennuksen alennuskoodit ovat: SISARUS10 (ei MLL Munkkiniemen jäsenille, -10 % perushinnasta) ja JASENSISARUS20 (MLL Munkkiniemen jäsenille, -20 % perushinnasta). 

Lisätietoja: Maria Ryymin mryymin(at)hotmail.com

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Pidätämme oikeuden ryhmien aikataulumuutoksiin ja ryhmien yhdistämisiin, jos johonkin ryhmään ei saada tarvittavaa määrää osallistujia. Noudatathan ryhmien ikäsuosituksia. Ikärajoista poikkeaminen on mahdollista vain, mikäli lapsesi on täyttämässä ryhmän alarajaiän mukaisesti 3 vuotta (ryhmät 1 ja 2) tai 5 vuotta (ryhmä 3) pian kauden käynnistymisen jälkeen.

Ilmoittautumiset lasten tanssiryhmiin MLL Munkkiniemen Holvi-verkkokaupassa täällä

Muskarit

Musiikkileikkikoulutoiminnan tavoitteina on synnyttää lapsessa rakkaus musiikkiin, tukea hänen musiikillista ja yleistä kehitystään sekä auttaa sosiaalisten taitojen oppimisessa. Soittaminen, laulaminen, leikkiminen sekä kuunteleminen ja liikkuminen tuovat monipuolisuutta muskarituokioihin ja sallivat lasten saada erilaisia kokemuksia musiikista ja sen käyttötavoista ja merkityksistä eri tilanteissa. Sadut, runot ja kuvat luovat vielä lisää oivaltamisen mahdollisuuksia ja auttavat musiikinperusteiden kokemisessa ja myöhemmin vaikkapa instrumentin kanssa tapahtuvassa musiikinperusteiden nimeämisessä.

Kaikkiin ryhmiin lapset osallistuvat oman aikuisen kanssa. MLL:n muskariryhmissä tärkeää onkin myös aikuisen ja lapsen välisen suhteen vahvistaminen ja syventäminen sekä perheiden arkeen liittyvän musiikin ja loruttelun tukeminen.

Syyskauden 2021 muskarit (30 minuutin ryhmät) järjestetään perjantaiaamupäivisin Munkkivuoren nuorisotalolla (Raumantie 5) 27.8.2020–10.12.2021. Opettajana toimii Suvi Jaaramaa.


Syyskauden 2021 ryhmät:

Pe klo 9.35-10.05 Perheryhmä:
Perheryhmään voi tulla yhden tai useamman eri ikäisen lapsen kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon osallistuvien lasten eri ikätasot.

Pe klo 10.10-10.40 1–2-vuotiaat:
Ryhmän toiminta on suunnattu kävelemään opetteleville tai juuri kävelemään oppineille lapsille.  

Pe klo 10.45-11.15 2–4 -vuotiaat:
Leikki-ikäisten ryhmä, jossa harjoitellaan musiikillisten aktiviteettien kautta erilaisia sosiaalisia ja itseilmaisullisia taitoja sekä nautitaan kokonaisvaltaisesti musisoinnin riemusta!

Pe klo 11.20-11.50 Vauvamuskari n. 4–12 kk:
Vauvamuskariin voi tulla mukaan heti kun lapsi osaa kannatella päätään. Toiminta tukee vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen rakentumista ja tarjoaa turvallisen ilmapiirin musiikillisista kokemuksista nauttimiseen kokonaisvaltaisesti jo heti lapsen alkutaipaleelta lähtien. Vauvamuskariin osallistuminen tarjoaa perheille paljon työkaluja musisointiin, lorutteluun ja leikkiin myös kodin arkisissa hetkissä.

Syyskauden 2021 muskarimaksu on 90 euroa. Samaan kerhoon osallistuva sisarus saa 20 % sisarusalennuksen, mikäli huoltaja on MLL Munkkiniemen jäsen, tai 10 % sisarusalennuksen, mikäli huoltaja ei ole MLL Munkkiniemen jäsen.

Lisätietoja: Vilma Timonen, muskarivastaava, timonenvilma(at)gmail.com

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Pidätämme oikeuden ryhmien aikataulumuutoksiin ja ryhmien yhdistämisiin, jos johonkin ryhmään ei saada tarvittavaa määrää osallistujia. Muskariryhmien ikärajat ovat suosituksia, ja niistä on mahdollista poiketa tarvittaessa.

Ilmoittautumiset muskareihin MLL Munkkiniemen Holvi-verkkokaupassa täällä

Kuva: MLL

MLL:n kädentaitokerhot

Syksyn 2021 kädentaitokerhot järjestetään Leikkipuisto Ulvilassa (Ulvilantie 17–19) kuutena sunnuntaina, yhteensä 6 krt:

31.10.2021
7.11.2021
14.11.2021
21.11.2021
28.11.2021
5.12.2021

TAHMATASSUT (4-5-vuotiaat) klo 10.00-10.45, ilmoittautuminen täällä 

TOUHUTASSUT (6–8-vuotiaat) klo 11-12, ilmoittautuminen täällä

Tahmatassu-kerhot on jaettu kahteen ikä-/tasoryhmään. Kummassakin kerhossa kokeilemme monia erilaisia käsityö- ja askartelutekniikoita, aina piirtämisestä ja maalaamisesta tekstiilityötekniikoihin ja rakenteluun, ryhmän taitotason mukaan. 


TAHMATASSUT (4-5 v) on tarkoitettu aloitteleville pienille askartelijoille. Ryhmässä harjoittelemme perustaitoja kuten saksien käyttöä, kynäotetta ja ohjeiden kuuntelua. Lisäksi piirrämme, maalaamme, leikkaamme, liimaamme, muovailemme ja pujottelemme. Tärkeintä on, että lapsi saa tehdä itse ja onnistumisen elämykset karttuvat. Joka kerralla valmistuu pieni askartelutyö kotiin viemisiksi. 


TOUHUTASSUT (6–8 v) on tarkoitettu vähän kokeneemmille kädentaitajille. Ryhmään osallistuvan tulisi jo hallita saksien käyttö ja kynäote, vaikka niitä edelleen harjoitellaankin. Perustekniikoiden lisäksi kokeilemme erilaisia materiaaleja ja tekniikoita. Tärkeintä on oman luovuuden kehittäminen ja rohkeus kokeilla. Lähes joka kerralla valmistuu pieni askartelutyö kotiin viemisiksi. 


Syyskauden 2021 kerhomaksu on 45 euroa. MLL Munkkiniemen jäsenet saavat kaikkien kerhojen maksuista 10%:n jäsenalennuksen ja samaan kerhoon osallistuvat sisarukset 10%:n sisarusalennuksen. Saat jäsenhinnan -10% perushinnasta, kun käytät alennuskoodia JASEN10 ja ilmoitat jäsennumerosi.

Sisarusalennuksen alennuskoodit ovat SISARUS10 (ei MLL Munkkiniemen jäsenille, -10% perushinnasta) ja JASENSISARUS20 (MLL Munkkiniemen jäsenille, -20% perushinnasta).  
 Tahmatassuihin otetaan 8 lasta ja Touhutassuihin 10 lasta. Samaan ryhmään ilmoittautuvien sisarusten ryhmä määräytyy nuoremman iän mukaan. 


Lisätietoja: Anna-Liina Huttunen, annaliina.huttunen(a)gmail.com

Kuva: MLL

Alennuksista

MLL Munkkiniemen jäsenet saavat kaikista kerhoista  jäsenalennuksen ja samaan kerhoon osallistuvat sisarukset sisarusalennuksenAlennuksia ei saa takautuvasti. Ilmoittautumiset kerhoihin ovat sitovia. 

Holvi-ilmoittautumisen yhteydessä jäsenhinnan saa käyttämällä alennuskoodia JASEN10. Jäsenet saavat perushinnasta 20 %:n sisarusalennuksen koodilla JASENSISARUS20. Jäsenalennus edellyttää jäsennumeron ilmoittamaista ilmoittautumisen yhteydessä. Yhdistykseen kuulumattomat sisarukset saavat perushinnasta 10 %:n sisarusalennuksen  koodilla SISARUS10.

Ilmoittautujien henkilötietojen keräämisestä lyhyesti

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Munkkiniemen paikallisyhdistys kerää ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautujilta ja maksajilta nimen, mahdollisesti syntymävuoden ja yhteystiedot sekä tiedon jäsenyydestä ja tapahtuman/ kurssin / kerhon maksamisesta. Joissain yhteyksissä saatetaan lisäksi kysyä myös ruokavalio- tai muita tietoja. Yhdistys kiinnittää erityistä huomiota tietoturvaan.

Ilmoittamalla itsensä ja/tai huoltamansa lapsen mukaan MLL:n Munkkiniemen paikallisyhdistyksen järjestämään toimintaan huoltaja antaa yhdistykselle suostumuksensa (oikeusperuste) käsitellä omia ja/tai huoltamansa lapsen tietoja. Henkilötietoja käytetään paikan varaamiseen, osallistumisen seurantaan, toiminnan sisällön muokkaamiseen lapsen ikään sopivaksi, tiedottamiseen (mahdolliset yllättävät muutokset ohjelmaan tms.) ja kurssimaksujen rekisteröimiseen. Joissakin tapauksissa vanhoille kurssilaisille myös tiedotetaan seuraavan kauden kurssista ennakolta sähköpostitse.

MLL:n Munkkiniemen paikallisyhdistyksen ilmoittautumistiedot kerätään Holvi-verkkokaupassa. Ko. tapahtumaa hoitava hallituksen jäsen (esim. kerhovastaava) sekä paikallisyhdistyksen Holvi-verkkokauppavastaavat käsittelevät henkilötietoja. Yhdistys luovuttaa ilmoittautujien tietoja myös tapahtumien, kurssien ja kerhojen ohjaajille.

MLL:n Munkkiniemen paikallisyhdistys säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman, kurssin tai kerhon mahdollistamiseksi. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä ja ne säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun niiden säilytysaika on umpeutunut. Yhdistys pyrkii mahdollisimman lyhyeen säilytysaikaan. Vanhentuneet osallistujalistat tuhotaan tietosuojajätteenä.

Ilmoittautujilla on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet henkilötietoihinsa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskustoimisto ylläpitää MLL:n jäsenrekisteriä ja vastaa siitä, että jäsenrekisteri toimii tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Lisätietoja: Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet