Kerhot ja kurssit

Kuva: MLL

Tervetuloa mukaan MLL Munkkiniemen kerhosyksyyn 2020

Lasten tanssit

Lasten tanssikurssit on tarkoitettu 3–6-vuotiaille lapsille. Tanssitunneilla liikutaan luovasti omaa liikeilmaisua ja tanssitekniikkaa kehittäen ikäkaudelle sopivassa muodossa.

Mielikuvituksellisten ja luovien harjoitteiden kautta lapset opettelevat oman kehon tuntemusta ja hallintaa, tilan hahmottamista, koordinaatiota, sekä musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeeseen. Tunnit sisältävät myös improvisaatiota ja akrobatiaa.

Tanssimisen ilo ja riemu, sekä yhdessä ryhmänä toimiminen ovat tunneilla pääosassa.

Lapset osallistuvat tunneille ilman huoltajaa.

Syyskauden 2020 tanssit järjestetään torstai-iltaisin Munkkiniemen ala-asteella (Tietokuja 1) alkaen to 3.9.2020. Opettajana toimii Venla Mustonen.

Syyskauden 2020 ryhmät:

Ryhmä 1 to klo 17.00-17.35 (3–4-vuotiaat)

Ryhmä 2 to klo 17.40-18.15 (3–4-vuotiaat)

Ryhmä 3 to klo 18.20-18.55 (5–6-vuotiaat)

Syyskauden 2020  tanssimaksu on 90 euroa. MLL Munkkiniemen jäsenet saavat kaikkien kerhojen maksuista 10%:n jäsenalennuksen ja samaan kerhoon osallistuvat sisarukset 10%:n sisarusalennuksen. Saat jäsenhinnan -10% perushinnasta, kun käytät alennuskoodia JASEN10 ja ilmoitat jäsennumerosi. Sisarusalennuksen alennuskoodit ovat SISARUS10 (ei MLL Munkkiniemen jäsenille, -10% perushinnasta) ja JASENSISARUS20 (MLL Munkkiniemen jäsenille, -20% perushinnasta). Jäseneksi voit liittyä täällä.

Lisätietoja: MLL yhteyshenkilö, Maria Ryymin, mryymin(at)hotmail.com

Pidätämme oikeuden ryhmien aikataulumuutoksiin ja ryhmien yhdistämisiin, jos johonkin ryhmään ei saada tarvittavaa määrää osallistujia. 

Noudatathan ryhmien ikäsuosituksia. Ikärajoista poikkeaminen on mahdollista vain, mikäli lapsesi on täyttämässä ryhmän alarajaiän mukaisesti 3 vuotta (ryhmät 1,2) tai 5 vuotta (ryhmä 3) pian kauden käynnistymisen jälkeen.

HUOM! Jos maailmanlaajuinen koronavirus pandemia pahenee syksyn 2020 aikana, ja jos kerhoja ei suositella (Suomen hallituksen ohjeistus) järjestettäväksi syyskaudella, MLL Munkkiniemi toimii tanssin osalta seuraavasti:

Jos rajoituksia asetetaan ennen tanssikauden alkua, kerho peruutetaan ja kerhomaksu palautetaan osallistujalle. Jos kokoontumisrajoituksia asetetaan tanssin jo alettua ja tanssi joudutaan perumaan, hyvitetään osa kerhomaksusta.

Kerhomaksujen mahdolliset hyvitykset palautetaan pyynnöstä. Tilanteen mukaan MLL Munkkiniemen hallitus antaa tarkempia toimintaohjeita kerhojen osalta.

Ilmoittautumiset lasten tanssiryhmiin MLL Munkkiniemen Holvi-verkkokaupassa täällä

Muskarit

Musiikkileikkikoulutoiminnan tavoitteina on synnyttää lapsessa rakkaus musiikkiin, tukea hänen musiikillista ja yleistä kehitystään sekä auttaa sosiaalisten taitojen oppimisessa. Perheryhmissä tärkeää on myös aikuisen ja lapsen välisen suhteen vahvistaminen ja syventäminen sekä erilaisten arkielämän hankalien tilanteiden hoitamisen helpottaminen musiikin avulla.

Soittaminen, laulaminen, leikkiminen sekä kuunteleminen ja liikkuminen tuovat monipuolisuutta muskarituokioihin ja sallivat lasten saada erilaisia kokemuksia musiikista ja sen käyttötavoista ja merkityksistä eri tilanteissa. Sadut, runot ja kuvat luovat vielä lisää oivaltamisen mahdollisuuksia ja auttavat musiikinperusteiden kokemisessa ja myöhemmin vaikkapa instrumentin kanssa tapahtuvassa musiikinperusteiden nimeämisessä.

Syyskauden 2020 muskarit (30 minuutin ryhmät) järjestetään perjantaiaamupäivisin Munkkivuoren nuorisotalolla (Raumantie 5) 21.8.2020–11.12.2020. Opettajana jatkaa Suvi Jaaramaa.

Syyskauden 2020 ryhmät:

Pe klo 9.35-10.05: sisarusryhmä ja 2–4-vuotiaat

Pe klo 10.10-10.40: (10kk)1–2-vuotiaat

Pe klo 10.45-11.15 4–12 kk

Pe klo 11.20-11.50: 4–12 kk

Syyskauden 2020 muskarimaksut ovat 75 euroa ja sisarusryhmässä 110 euroa / 2 lasta. Sisarusryhmä on tarkoitettu saman perheen kahdelle tai useammalle sisarukselle. MLL Munkkiniemen jäsenet saavat kaikkien kerhojen maksuista 10%:n jäsenalennuksen ja samaan kerhoon osallistuvat sisarukset 10%:n sisarusalennuksen. Saat jäsenhinnan -10% perushinnasta, kun käytät alennuskoodia JASEN10 ja ilmoitat jäsennumerosi.

Sisarusalennuksen alennuskoodit ovat SISARUS10 (ei MLL Munkkiniemen jäsenille, -10% perushinnasta) ja JASENSISARUS20 (MLL Munkkiniemen jäsenille, -20% perushinnasta). Huom. Sisarusryhmässä erillistä sisarusalennusta ei ole, vaan etu on huomioitu perushinnassa.

Lisätietoja: Stiina Tilli, muskarivastaava, stiina.tilli(at)gmail.com

Pidätämme oikeuden ryhmien aikataulumuutoksiin ja ryhmien yhdistämisiin, jos johonkin ryhmään ei saada tarvittavaa määrää osallistujia. Muskariryhmien ikärajat ovat suosituksia ja niistä on mahdollista poiketa tarvittaessa.

HUOM! Jos maailmanlaajuinen koronavirus pandemia pahenee syksyn 2020 aikana, ja jos kerhoja ei suositella (Suomen hallituksen ohjeistus) järjestettäväksi syyskaudella, MLL Munkkiniemi toimii muskareiden osalta seuraavasti:

Jos rajoituksia asetetaan ennen muskarikauden alkua, kerho peruutetaan ja kerhomaksu palautetaan osallistujalle. Jos kokoontumisrajoituksia asetetaan muskarin jo alettua, järjestetään loppukauden muskarit videotallenteena. Tällöin muskarimaksua ei palauteta.

Kerhomaksujen mahdolliset hyvitykset palautetaan pyynnöstä. Tilanteen mukaan MLL Munkkiniemen hallitus antaa tarkempia toimintaohjeita kerhojen osalta.

Ilmoittautumiset muskareihin MLL Munkkiniemen Holvi-verkkokaupassa täällä

Kuva: MLL
Kuva: MLL

Alennuksista

MLL Munkkiniemen jäsenet saavat kaikista kerhoista  jäsenalennuksen ja samaan kerhoon osallistuvat sisarukset sisarusalennuksenAlennuksia ei saa takautuvasti. Ilmoittautumiset kerhoihin ovat sitovia. 

Holvi-ilmoittautumisen yhteydessä jäsenhinnan saa käyttämällä alennuskoodia JASEN10. Jäsenet saavat perushinnasta 20 %:n sisarusalennuksen koodilla JASENSISARUS20. Jäsenalennus edellyttää jäsennumeron ilmoittamaista ilmoittautumisen yhteydessä. Yhdistykseen kuulumattomat sisarukset saavat perushinnasta 10 %:n sisarusalennuksen  koodilla SISARUS10.

Huom. Muskarin sisarusryhmässä sisaralennus on huomioitu perushinnassa ja käytössä on ainoastaan jäsenalennus. Alennuksia ei myönnetä takautuvasti vaan ainoastaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautujien henkilötietojen keräämisestä lyhyesti

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Munkkiniemen paikallisyhdistys kerää ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautujilta ja maksajilta nimen, mahdollisesti syntymävuoden ja yhteystiedot sekä tiedon jäsenyydestä ja tapahtuman/ kurssin / kerhon maksamisesta. Joissain yhteyksissä saatetaan lisäksi kysyä myös ruokavalio- tai muita tietoja. Yhdistys kiinnittää erityistä huomiota tietoturvaan.

Ilmoittamalla itsensä ja/tai huoltamansa lapsen mukaan MLL:n Munkkiniemen paikallisyhdistyksen järjestämään toimintaan huoltaja antaa yhdistykselle suostumuksensa (oikeusperuste) käsitellä omia ja/tai huoltamansa lapsen tietoja. Henkilötietoja käytetään paikan varaamiseen, osallistumisen seurantaan, toiminnan sisällön muokkaamiseen lapsen ikään sopivaksi, tiedottamiseen (mahdolliset yllättävät muutokset ohjelmaan tms.) ja kurssimaksujen rekisteröimiseen. Joissakin tapauksissa vanhoille kurssilaisille myös tiedotetaan seuraavan kauden kurssista ennakolta sähköpostitse.

MLL:n Munkkiniemen paikallisyhdistyksen ilmoittautumistiedot kerätään Holvi-verkkokaupassa. Ko. tapahtumaa hoitava hallituksen jäsen (esim. kerhovastaava) sekä paikallisyhdistyksen Holvi-verkkokauppavastaavat käsittelevät henkilötietoja. Yhdistys luovuttaa ilmoittautujien tietoja myös tapahtumien, kurssien ja kerhojen ohjaajille.

MLL:n Munkkiniemen paikallisyhdistys säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman, kurssin tai kerhon mahdollistamiseksi. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä ja ne säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun niiden säilytysaika on umpeutunut. Yhdistys pyrkii mahdollisimman lyhyeen säilytysaikaan. Vanhentuneet osallistujalistat tuhotaan tietosuojajätteenä.

Ilmoittautujilla on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet henkilötietoihinsa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskustoimisto ylläpitää MLL:n jäsenrekisteriä ja vastaa siitä, että jäsenrekisteri toimii tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Lisätietoja: Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet